Keresés eseményeink között

Év:
Hónap:
Nap :
2020Október

2

Péntek

09:00
Gordon Szülői Eredményességi Tréning - 2020. október
Érdeklődöm

Gordon Szülői Eredményességi Tréning - 2020. október

Szülői Eredményességi Tréning

A Szülői Eredményességi Tréningen olyan kommunikációs- és kapcsolati készségeket tanulhatsz, amik tényleg működnek. Azok a szülők, akik alkalmazzák ezeket a készségeket, csodálva figyelik családjaikban és egyéb kapcsolataikban a változást. A programot a díjnyertes és háromszorosan is Béke Nobel-díjra jelölt dr. Thomas Gordon, amerikai pszichológus alkotta meg 1962-ben. Azóta folyamatosan frissült, alkalmazkodott a világ változásához, és így teljesen naprakész tudást biztosít a szülőknek.

 

Mire jó a Gordon módszer a szülőknek?

A Gordon módszer szemlélete az emberek közti tisztelet és szeretet nyelve, egyszersmind a hatékony, modern együttműködés eszköztára is.  

A Gordon szülői tanfolyamon a gyermeklélektan, a viselkedéstudomány segítségével közelítünk a problémákhoz, kipróbáljuk az értő figyelem, a közléssorompók, a 3. módszer, az értékütközés hatásait – „szervizeljük” családi életünket. A legélvezetesebb tanulnivalót sajátítjuk el csoportmunkában, vidám és támogató közösségi légkörben. Ezer apró hétköznapi eseten múlik házasságunk sikere, gyermekeink boldog felnőtté válása.

 

Miért, hogyan jó ez nekem és a családomnak?”

 • Gyermekeid bizalommal fognak fordulni feléd, hogy megosszák veled aggodalmaikat, problémáikat.
 • Önérvényesítést és önfegyelmet tanulnak, és megértik a személyes felelősség lényegét.
 • Megtanuljátok, hogyan dolgozzatok együtt, ahelyett, hogy egymás ellen dolgoznátok.
 • Kevesebb dühkitörést, kiabálást fogsz tapasztalni, és több és hatékonyabb probléma megoldást.
 • Mindenki részt vesz a szabályalkotásban, így mindenki motivált lesz azok betartásában is.
 • Kevesebb hatalmi játék – kevesebb indulat, kevesebb elutasítás, több öröm, több béke, több szeretet.

 

Mit fogsz tanulni?

 • Hogyan beszélj úgy a gyermekedhez, hogy meg is hallgasson.
 • Hogyan figyelj oda gyermekedre, hogy ő megértve érezze magát.
 • Hogyan oldd fel a családon belüli konfliktusokat úgy, hogy senki ne érezze vesztesnek magát, és a probléma mégis megoldódjon.
 • Egy módszert a családi problémák elhárítására azáltal, hogy a megfelelő tudást, módszert alkalmazod.

 

Hogyan működik a program?

Ez egy intenzív, 30 órás, gyakorlatias program, melyet a kaliforniai Gordon Intézet által kiképzett oktatók, trénerek tartanak. A Szülői (P.E.T.) tanfolyam rövid ismertetőkből, demonstrációkból, feladatok megoldásából, szerepjátékokból, némi otthoni gyakorlásból és kis csoportos megbeszélésekből épül fel.

 

Képzés indul: 2020. október 2., 09.00 órakor.

A képzés időbeosztása: október 2-3-4. (péntek-szombat-vasárnap), 09.00-17.00 óra között.

A képzés díja: 38.000 Ft/fő.

Helyszín: Hámori Ház - Pécel, Ráday utca 25.

Jelentkezési határidő: 2020. 09. 25.

 

Jelentkezni lehet a kepzes@hamorihaz.hu e-mail címen, illetve az alábbi jelentkezési lapon keresztül!

További információ Kiss-Haupt Gabriella, képzési referenstől kapható, tel.: +36 30 162 4649, e-mail: kepzes@hamorihaz.hu                                         

 

A képzést vezeti:

Tölgyesi-Nagy Klára Gordon instruktor, családterapeuta

Tel.: 06 30 975 56 83, info@hamorihaz.hu

 

A Gordon módszer jogvédett. Gordon tanfolyamot kizárólag a kaliforniai Gordon Intézet kiképzett oktatói tarthatnak, Magyarországon és a határon túli magyar lakta területeken a Gordon Kiadó Magyarország Kft. és a LET Hungary Kft., mint nemzeti képviseletek, keretein belül. Gordon tréninget csak ezen szervezetek regisztrált trénerei tarthatnak!

Részvételi szándékot az alábbi űrlap kitöltésével lehet jelezni.

 

 

2

Péntek

09:00

Időtartam: 8 óra

Létszám: 18 fő

Ár

1 fő / alkalom = 38 ,-

Hányan szeretnének jönni?

Kurzust szervezi: Kiss-Haupt Gabriella
E-mail: kepzes@hamorihaz.hu
Telefon: +36 30 162 4649
Kurzust tartja: Tölgyesi-Nagy Klára
E-mail: info@hamorihaz.hu

Kapcsolattartó adatai

5

Hétfő

08:00
Szociális szakemberek és kisgyermeknevelők kommunikációs tréningje - 2020. október
Érdeklődöm

Szociális szakemberek és kisgyermeknevelők kommunikációs tréningje - 2020. október

Kommunikáció és kapcsolati készségek fejlesztése

 

AKKREDITÁLT KÉPZÉS!

S-15-021/2019. NRSZH.HU

A Gordon módszer jogvédett. Gordon tanfolyamot kizárólag a kaliforniai Gordon Intézet kiképzett oktatói tarthatnak, Magyarországon és a határon túli magyar lakta területeken a Gordon Kiadó Magyarország Kft. és a LET Hungary Kft., mint nemzeti képviseletek, keretein belül. Gordon tréninget csak ezen szervezetek regisztrált trénerei tarthatnak!

 

Jogvédett nemzetközi képzés  a Gordon Training International magyar képviselőinek vezetésével!

 

A méltán népszerű Gordon módszert a GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK, CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONTOK, SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓK, BÖLCSŐDÉK szakembereinek tipikus helyzeteihez alkalmazva ismertetjük meg a résztvevőkkel. A résztvevők tudatos kommunikációs stílust alakíthatnak ki a nehezebben kezelhető családokhoz, gyerekekhez, elkerülik a játszmába lépés csapdáját. A képzésen tanult kapcsolati készségeik erősítik az együttműködést a kliensekkel való kapcsolatban. Békés, vidám légkör állandósul a bölcsődei csoportokban, ill. együttműködőbbé válnak ügyfeleik, partnereik.

 

Az értő figyelem alkalmazásával csökkentik az ügyfelek és a gyerekek szorongásait, javul a gyermekek komfortérzete, a szakemberek kevesebb támadásnak lesznek kitéve. Rövid elméleti magyarázatokkal segítjük a gyakorlati tapasztalatok megértését. Résztvevőink szakmai önismerete fejlődik, munkájukban és céljaikban határozottabbá, tudatosabbá válnak. 

A szülőkkel/partnerkörrel való kommunikáció is javul: az igények közlése, a problémajelzések fogadása terén a szakemberek jobban érvényesítik szakmai szempontjaikat, miközben rugalmasabban képesek meghallani a másik fél szempontjait.

Kivívják, hogy szaktudásuk miatt a szülő/partnerek/kliensek tanácsért forduljanak hozzájuk, az első igazi nevelő-segítő kapcsolattá lépnek elő a családok életében.

 

A kisgyermeknevelők és szociális munkaterületen dolgozó szakemberek továbbképzését vezeti:

Tölgyesi-Nagy Klára Gordon instruktor, családterapeuta (Tel.: 06 30 975 56 83, info@hamorihaz.hu)

 

Képzési referens: Kiss-Haupt Gabriella (Tel.: 06 30 162 4649, kepzes@hamorihaz.hu)

 

Szükség esetén intézményükben nagyon szívesen tartunk mini bemutató tréninget és személyesen mutatjuk be, hogyan működik a tréning, milyen hangulat és milyen fejlődés várható hatására.

 

Részvételi díj: 38.000 Ft/fő

 

A képzés időbeosztása:

2020. 10. 05. (hétfő), 8.00-16.00

2020. 10. 12. (hétfő), 08.00-16.00

2020. 10. 19. (hétfő), 08.00-16.00

Összesen 30 óra, (30 kredit pontot jelent).

 

Jelentkezési határidő: 2020. szeptember 25.

 

 

A képzés helyszíne: Hámori Ház - 2119 Pécel, Ráday u. 25.

 

 

BEJELENTKEZÉS AZ ALÁBBI ADATLAP KITÖLTÉSÉVÉVEL IS LEHETSÉGES:  

 

 

5

Hétfő

08:00

Időtartam: 8 óra

Létszám: 20 fő

Ár

1 fő / alkalom = 38.000 ,-

Hányan szeretnének jönni?

Kurzust szervezi: Kiss-Haupt Gabriella
E-mail: kepzes@hamorihaz.hu
Telefon: 06 30 162 4649
Kurzust tartja: Tölgyesi-Nagy Klára
E-mail: info@hamorihaz.hu
Telefon: 06 30 975 56 83

Kapcsolattartó adatai

15

Csütörtök

09:00
Gordon tréning PEDAGÓGUSOKNAK - 2020. október
Érdeklődöm

Gordon tréning PEDAGÓGUSOKNAK - 2020. október

A képzés célja:

 • A Gordon Módszer megismerésével eszközt adni a pedagógus kezébe a tanítás-tanulás optimális személyközi kapcsolatai, a pozitív tantermi légkör kialakításához.
 • A módszer rendszer-szemléletű és készségszintű használatával megteremteni a fegyelmezés alternatíváit: hatékony emocionális és racionális feldolgozó mechanizmusokat, kívánatos viselkedésformákat tanítani mind az egyéni fejlődés, mind a közösség boldogulása érdekében.
 • A nevelő mintaadással és konkrét kommunikációs technikák megtanításával fejlessze a tanulók önfegyelmét, érvényesülési és együttműködési készségeit.
 • A Gordon Módszer elméletének elsajátítása és gyakorlati eszközeinek alkalmazása révén a pedagógus építsen támogató, pozitív kapcsolati hálót a tanulók, a családok, valamint a kollégák viszonylatában egyaránt.

 

A képzés fő tematikai elemei:

 • A viselkedés téglalap modell, a problémagazda fogalma.
 • Alapvető Rogers-i attitűd: személyes felelősség az érzelmek, gondolatok kifejezésében: én-nyelv.
 • Segítő készségek: az értő figyelem alkalmazása a „másiké a probléma” területen.
 • Magatartási stílusok: agresszív, önalávető, asszertív.
 • Az el nem fogadható viselkedés hatékony megváltoztatása: konfrontálás és eszközváltás az „enyém a probléma” területen.
 • Pozitív kommunikáció: kapcsolaterősítő eszközök.
 • Időgazdálkodás, tervezés, környezetmódosítás – a „nincs probléma terület” növelése.
 • A hatalom hatásmechanizmusa.
 • Értékrend befolyásolása, értékkonfliktusok kezelése.
 • Igénykonfliktusok megoldása III. módszerrel. A Gordon Módszer komplex alkalmazhatósága a „mienk a probléma” területen.

A képzés során alkalmazott tanítási módszerek: a tréning a részvételes tanulás elvére épít, páros és kiscsoportos gyakorlatok, munkafüzeti feladatok, rövid elméleti magyarázatok révén történik a Gordon Módszer elemeinek megismerése, kipróbálása és begyakorlása.

A képzés keretei: A Gordon tréning 30 tanórás (30x45 perc). Csoportlétszám: 12-22 résztvevő.

Részvételi díj: 40.000 Ft/fő, mely a munkafüzetet és a szerzői jogdíjat is tartalmazza. A képzés tanúsítvánnyal és nemzetközi Gordon Oklevéllel zárul. A tréninget a Gordon Training International képzett és gyakorlott instruktorai vezetik, a nemzeti képviselet keretein belül.

 

Kapcsolat:

Kiss-Haupt Gabriella képzési referens: kepzes@hamorihaz.hu, tel.: 06 30 1624649,

Tölgyesi-Nagy Klára, Gordon tréner – Egylépcső Oktató és Tanácsadó Kft., tel.: 0630 9755683, e-mail: tolgyesiklara@gmail.com

Információk a Gordon Módszerről: www.gordontrening.hu www.gordontraining.com

Jognyilatkozat: A Gordon Módszer nemzetközi jogoltalom alatt áll. Fenti képzést kizárólag a Gordon Kiadó Magyaroszág Kft. mint a Gordon Training Int. USA nemzeti képviselete kiképzett munkatársai taníthatják Magyarországon és a határon túli magyar lakta területeken.

 

A csoport időbeosztása:                                                                         

2020. 10.  15. (csütörtök), 09.00-17.00

2020. 10.  16. (péntek), 09.00-17.00

2020. 10. 17. (szombat), 09.00-17.00

 

Jelentkezési határidő: 2020. 10. 09.

 

A képzés helyszíne: Hámori Ház - Pécel, Ráday u. 25.

 

 

Részvételi szándékot az alábbi űrlap kitöltésével lehet jelezni.

 

15

Csütörtök

09:00

Időtartam: 8 óra

Létszám: 22 fő

Ár

1 fő / alkalom = 40.000 ,-

Hányan szeretnének jönni?

Kurzust szervezi: Kiss-Haupt Gabriella
E-mail: kepzes@hamorihaz.hu
Telefon: 06 30 162 4649
Kurzust tartja: Tölgyesi-Nagy Klára, Gordon-tréner
E-mail: info@hamorihaz.hu
Telefon: 0630 975 5683

Kapcsolattartó adatai

Köszönjük jelentkezését! Kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot.