Játékház és zenekuckó

-

 

A Családi Játékház Zenekuckó program olyan komplex tevékenységi forma, ami a zene, a mozgás és az ábrázolás együttes segítségével a gyermekek teljes személyiségét fejleszti. A kisgyermekeknél az újabb mozgásformák akkor jelennek meg, mikor az idegrendszerük megérett ahhoz, hogy kiváltsa, irányítsa azokat. Ugyanakkor az idegrendszer fejlődését a változatos, sokszor ismétlődő, rendszeres mozgásformák gyakorlása és az érzékszervek gazdag ingerhatásai stimulálják. Erre a kölcsönhatásra épül a Zenekuckó alkalmak fejlesztő hatása. A fejlődés ezért megmutatkozik nem csak a mozgásban, hanem a gyermek beszédtanulásában és értelmi fejlődésében is. Nem csupán a mozgásnak van ilyen hatása. A dajkarímek, gyerekénekek tanulása, többszöri ismétlése, a zene és a ritmusjátékok és a társas interakciók is segítik a gyerekek értelmi-, érzelmi-, idegrendszeriés mozgásfejlődését. A foglalkozások során a gyermekek társas kapcsolatai alakulnak, megismerik az empátia, tolerancia és alkalmazkodás alapjait, megtanulnak társaiknak örülni. Mindez sok-sok élményen keresztül valósul meg.

 

Az alkalmakon a szülők sem maradnak ki a jóból, hiszen együtt végzik a feladatokat gyermekükkel. Ez tovább építi kapcsolatukat, miközben megtanulják a fejlesztő módszereket. Bővül mondóka és gyermekdal készletük, ismerőssé válnak az énekes játékok, ezáltal otthonukban, gyermekükkel együtt újra játsszák azokat. Hasonló helyzetű szülőkkel találkoznak, tapasztalatot cserélhetnek és még barátságok is kialakulnak. 

 

A Zenekuckó mozzanatainak hatása:
Amikor tenyér- és ujjszámoló, arcsimogató mondókákat játszunk, a tapintás útján érzékeli gyermekünk saját arcát, kezét, ujjait, gyakorol különböző kézmozgásokat pl: tenyérdörzsölés, taps, ezáltal fejlődik testképe és a mozgáskoordinációja. Csecsemőknél a testrészek megérintésével, megnevezésével segítünk elkülöníteni saját testét az édesanyáétól, amivel támogatjuk az énkép kialakulását és a leválás folyamatát.
A lovagoltató, hintáztató játékok segítik a ritmusérzék, egyensúlyérzék és érzelmi biztonság fejlődését. Vidám mozgásával és szövegével örömet okoz a gyermekeknek. Rendszerint kacagás kíséri a felugrásokat, vagy lehuppanásokat, amit szívesen ismételnének jóval többször is.

 

Lábtorna segítségével fejlődik a szem-láb koordináció és megelőzhető a kóros lábtartás kialakulása. A járással kísért mondókák során hatunk a gyermekek tempó-, irány- és térérzékelésére. Összehangolt mozgásuk alakul a mutogatással előadott énekek, mondókák által.


Eszközzel is szoktunk manipulálni a foglalkozáson, ami megmozgatja a gyermekek fantáziáját. Lehet a babzsákból egy dióval teli zsák, amit a vállunkra veszünk, vagy béka a tóban, amit megfog a gólya. Mondókázás közben a babzsákot csippentjük, gyúrjuk, markoljuk, lapítjuk, amely mozdulatok a tapintásban és ujjmozgás irányításában játszanak fontos szerepet. A foglalkozásokon előbújik a kosárból egy-egy, évszakhoz igazodó ujjbáb állatka is, amiből minden gyerek ujjára jut egy. A kedves állatkával elénekelünk egy hozzá illő éneket, ezáltal beleéljük magunkat a báb szerepébe. A gyerekek megmutogatják rajta a testrészeket, vagy a báb segítségével saját testrészeiket. Így alakul testképük, fejlődik tapintásuk.

 


A zenei rész lezárásaként közös muzsikálás következik, a gyerekek sok-sok ritmushangszerből választhatnak maguknak. Ezek segítségével az irány érzékelés és hangerő szabályzás fejlődik, mikor fent, oldalt, vagy lent csörgetjük a hangszereket. Szoprán- és altfurulyán, vagy metallofonon szólaltatom meg a magyar gyermekdalokat, népdalokat, amiket aztán közösen el is énekelünk. Az élő zene olyan intenzív
élményekhez juttatja a gyermekeket, hogy felébred bennük a vonzódás a zene iránt és gazdagodik érzelemviláguk. Amelyik gyermeket korán megismertettük a zenei tevékenységekkel, kulcsot kap a zene műveléséhez, hiszen alapvető zenei készségek és fogékonyság alakul ki benne. Zenélés, éneklés útján pedig hosszútávú kincseket alakítunk a gyermekben, mint a zenei önkifejezés, kreativitás, problémamegoldó gondolkodás, tanulási eredményesség, belső kontroll, ízlésvilág, empátia.

Ilyen volt április, gyertek máskor is!

Kedves Hámori Ház Barátok! Hálásan köszönöm nektek és kollégáimnak az áprilisi eseményeinken szerzett élményeket, amelyekhez aktív, lelkes jelenlétetekkel Ti is hozzájárultatok! Áprilisban számtalan óvodás és…

Gordon Szülői Eredményességi Tréning

Kedves Szülők!   Amióta megosztottuk a szülői tréning eseményét, sokan kérdezték tőlem, mit adhat ez a tréning. Összeszedtem nektek, hogy nekem mit adott és ad…

Mi a Családállítás?

  Mit kell tudnod a Családállításról? Bert Hellinger (Szül: 1925.12.16.) 92 éves, ma is aktív német terapeuta. (Ő látható a képen.) Kiválasztottunk nektek két olyan…

Advent a Hámoriban

  A kisfiammal megnéztük a Mary Poppins előadást néhány évvel ez előtt. A Corry néni JÓ SZAVAK boltja teljesen magával ragadott. Akkor döntöttem úgy, hogy…

Rögtönzések színháza

A Rögtönzések Színházát (Das Stegreiftheater), Jacob L. Moreno (1889–1974) bukaresti születésű amerikai pszichiáter alapította Bécsben 1921-ben. Az ugyancsak általa kikísérletezett pszichodráma, a visszajátszó vagy playback-színház…

30 NAP

Tegnap és ma sokat töprengtem az elmúlt egy hónapon! Harminc napja nyitottuk ki a Hámori Ház kapuit és annyi, de annyi örömteli pillanatot okoztatok nekünk!…

Októberi programunk

Állandó programjaink Hétfőnként 10.00-11.30h HÉTINDÍTÓ – interaktív csoport nyugdíjasoknak Keddenként 10.00-11.00h MAMI KÁVÉZÓ- Anyák a fókuszban, baba-mama foglalkozás Kiss-Nyíri Noémivel Szerdánként 10.00-11.30h CSALÁDI JÁTÉKKLUB, benne…

Tájékoztató

Tegnap este sikeresen lezajlott a Hámori Ház szomszédainak tájékoztató estje. Minden megjelent szomszédunknak hálásan köszönjük, hogy megtiszteltek Bennünket jelenlétükkel! Támogató visszajelzéseik nagyon sokat jelentenek nekünk!…